DNES
Otevřeno
|
OBCHODNÍ GALERIE
10:00 – 20:00
|
HYPERMARKET TESCO
07:00 – 22:00
Otevírací doba

Láska Máje Futurum

02.05. - 22.05.2022

Láska „visí“ ve vzduchu, venku všechno kvete, nádherně voní, stejně tak jako Futurum, je nové, krásné, čisté, příjemné a musíte si ho prostě zamilovat.

PROGRAM

9.– 20.5. VYFOŤ SE POD ROZKVETLÝM STROMEM A VYHRAJ

Sleduj nás, vyfoť se kdekoli pod rozkvetlým stromem, sdílej a vyhraj. V pátek večer vylosujeme jednoho z vás, který vyhraje

20. – 22. 5. PRO SALE LOUNGE S PROGRAMEM (stromy v pasáži 9. – 22.5.)

LOUNGE

V naší lounge si návštěvníci centra mohou odpočinout a zasoutěžit o zajímavé ceny, ochutnat dobroty od nájemců, dát si božský kopeček zmrzliny nebo být vtaženi do tajů míchání parfémů. Dj Dan Keschen vtáhne návštěvníky centra do děje a zároveň se postará o skvělý hudební zážitek originálním mixem skladeb.

NAKUP A VYHRAJ / soutěž

Za nákupy od 750 Kč a více (kromě Tesco a Levné knihy) můžete vyhrát zajímavý dárek. Vyhrává každý.

A co vyhrává? To je však překvapení skryté v lístcích v koruně stromu. Může to být poukázka na nákup v OC Futurum, kopeček zmrzliny nebo originální parfém namíchaný mistrem Alchymistou speciálně pro OC Futurum. Pro všechny ostatní jsou parfémy v nabídce za speciální nižší cenu 600 Kč.

PROGRAM JARNÍ LOUNGE

10 – 18 h 

V naší lounge si můžete odpočinout a získat zajímavé ceny

Zastavte se s účtenkami za nákup u krásných hostesek a můžete začít soutěžit.

Dj Dan Keschen vás vtáhne do děje a zároveň se postará o skvělý hudební zážitek originálním mixem skladeb.

14 – 17 h 

Interview s panem Alchymistou na téma „Jak si můžete vytvořit vlastní originální vůni parfému“

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Pořadatelem a organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost Euro Mall Brno Real Estate,s.r.o., Vídeňská 132/ 100, 619 00 Brno.
 1. Soutěž probíhá v Obchodním centru Futurum Brno, Vídeňská 132/ 100, 619 00 Brno v termínu

20. – 22. května 2022, pokud pořadatel nerozhodne jinak.

 1. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 16 let (Poz. Mladší pouze v doprovodu zákonného zástupce, který bude na dítě dohlížet a popř. si pak i musí přijít pro výhru) s bydlištěm na území České a Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“) po celou dobu trvání soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi, společnostem v nájemním či jiném obchodním vztahu s Obchodním centrem Futurum Brno, či dalším společnostem pověřených zajištěním této soutěže a jejich rodinní příslušníci.
 1. Soutěžící jsou povinni se prokázat u organizátorů účtenkou v minimální hodnotě 750  a vyšší za nákup u všech nájemců (obchodů či služeb) Obchodního centra Futurum Brno kromě Tesco a Levné knihy v soutěžním období

20 – 22. 5. 2022 a to od 10 do 18 h. 

 1. Soutěžící může soutěžit v soutěžním období 20. – 22. května 2022 pouze 1x za den. Předložené účtenky se musí vztahovat k aktuálnímu soutěžnímu dni. Nesmí tedy předložit účtenky z předešlého dne či dní. Účtenka zařazená do soutěže bude hosteskou označena parafou, tímto je účtenka znehodnocena pro opětovné použití v soutěži.
 1. Po splnění výše uvedených podmínek může soutěžící začít soutěžit. Na pokyn hostesek si soutěžící namátkově vybere ze stromu (který tvoří dekoraci soutěžního lounge) lístek s herním číslem. Pod každým číslem se skrývá předmět, který soutěžící vyhrává. Výhra bude soutěžícími sdělena a následně předána hosteskou.
 1. V soutěži se hraje o výhry (ceny), přičemž přesné množství a druh určuje organizátor a zadavatel soutěže. Cena jedné výhry může být v maximální hodnotě 200,- Kč.
 1. Cenami se rozumí na každý den:

1. Poukázky na nákup do OC Futurum Brno

2. 5ml parfém od Alchymisty speciálně namíchaný pro tuto příležitost „Láska máje Futurum“

3. Poukázky na kopeček zmrzliny OD farmáře

4. Pralinky od My decor

5. DM – sprchové gely

 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze závažných či jiných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla (například pokud všechny výherní předměty budou již rozdány výhercům). Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou, bez udání důvodů.
 1. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno. Pořadatel soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.
 1. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto zveřejněno na internetových stránkách www.futurumbrno.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat výhru v případě, pokud panují pochybnosti o jakémkoli jednání ze strany soutěžícího, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play. Pořadatel si vyhrazuje právo předat v takovém případě výhru náhradnímu výherci.
 1. Pokud mezi pořadatelem a soutěžícím, který je zároveň spotřebitelem ve smyslu obecně závazných právních předpisů, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, má tento soutěžící – spotřebitel možnost mimosoudního řešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.
 1. Tato soutěž nemá žádný vztah k Instagramu / Facebooku a není v žádném případě Instagramem / Facebookem sponzorována, podporována či organizována. Příjemcem údajů poskytnutých účastníkem není Instagram / Facebook, ale pořadatel. Účastníci zprošťují Instagram / Facebook jakékoliv odpovědnosti, jež by mohla vyplynout v souvislosti s provozováním této soutěže. Všechny dotazy, připomínky či stížnosti týkající se této soutěže nebudou směřovány na Instagram / Facebook, nýbrž přímo na pořadatele.
 1. Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí v soutěži plně závazná.