Aktuality

Nakupte nad 1000 Kč a získejte zpět 100 Kč, 2 000 Kč / 200 Kč, 3 000 Kč / 300 Kč!

Přidáno: 31 března 2016

Úplná pravidla reklamní (spotřebitelské akce) „Nakupte nad 1000 Kč a získejte zpět 100 Kč, 2 000 Kč / 200 Kč, 3 000 Kč / 300 Kč!“ (dále také „akce“).

 1. Provozovatel a organizátor akce

Provozovatelem a organizátorem akce je společnost Euro Mall Brno Real Estate, s.r.o. se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, ČR. IČO: 26161478, DIČ: CZ26161478.

 1. Termín konání akce a výrobky zapojené do akce

Akce probíhá v obchodním centru Futurum Brno, Vídeňská 100/132, 619 00 Brno, ČR v období od 1. 4. 2016 09:00 hod do 20. 4. 2016 17:00 hod, nebo do rozdání dárkových poukazů v hodnotě 80.000 Kč.

 1. Účastníci akce

Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, která splní tato pravidla akce (dále také jako „účastník“).

 1. Účast v akci/princip

Účastník se zapojí do akce tím, že v obchodech OC Futurum Brno* v době trvání akce realizuje nákup v minimální hodnotě 1000 Kč, vyplní správně a pravdivě všechny požadované údaje na soutěžní kartě (lze ji najít ve stojanech centra, nebo na info stánku k soutěži) a tu spolu s účtenkou k danému nákupu předloží:

 • a) ve všední dny akce na správě centra v OC Futurum Brno v době od 9:00 do 17:00 hod
 • b) o víkendech v průběhu akce na info stánku v OC Futurum Brno v době od 9:00 do 17:00 hod.

Každý účastník akce při vyzvednutí výhry musí potvrdit osobním dokladem svou totožnost, a podepíše předávací protokol o převzetí výhry.

Každý účastník akce může denně získat pouze jednu výhru za nákup v jednom obchodě. Při nákupu ve více obchodech počet výher odpovídá počtu obchodů, kde účastník v daný den nakoupil.

 1. Výhry

Odměnou v akci jsou dárkové poukazy do obchodů v OC Futurum v hodnotách:

 • a) 100 Kč při nákupu nad 1000 Kč
 • b) 200 Kč při nákupu nad 2000 Kč
 • c) 300 Kč při nákupu nad 3000 Kč
 1. Předání výher

Výhry si může vylosovaný výherce převzít:

 • a) ve všední dny akce na správě centra v OC Futurum Brno v době od 9:00 do 17:00 hod
 • b) o víkendech v průběhu akce na info stánku v OC Futurum Brno v době od 9:00 do 17:00 hod
 1. Osobní údaje

Každý účastník svou účastí v akci potvrzuje, že si přečetl úplná pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastník dále pak poskytnutím svých kontaktních údajů dává, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas provozovateli a organizátorovi akce se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci této akce, k marketingovým účelum, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastník dále potvrzuje, že byl provozovatelem a organizátorem coby správcem osobních údaju informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údaju, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Účastí v akci rovněž účastník souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znení, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese provozovatele a organizátora.

 1. Další ustanovení

Pořadatel této marketingové akce neodpovídá za špatnou interpretaci těchto pravidel a za komunikaci výtažku těchto pravidel jak v tištené, tak mluvené podobě, popř. na propagačních či jiných materiálech vytvořených v souvislosti s touto akcí. Účast na akci je dobrovolná a každý účastník účastí v akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník akce bude vyloučen v případě, že provozovatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníku či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, prípadně jednání, které není čestné. Provozovatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv změnit, nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na www.futurumbrno.cz. Na výhry není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze. V případe, že účastník akce v průbehu akce poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla akce, jeho účast v akci končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany provozovatele.*Soutěž, ani dárkové poukazy neplatí při nákupech v Hypermarketu TESCO, Levné knihy, CK Natour.