Aktuality

Dárky za nákup

Přidáno: 20 července 2017

NAKUPTE KDYKOLIV OD 1. DO 31. SRPNA 2017 V OC FUTURUM BRNO*. VYZVEDNĚTE SI ZMRZLINU A VYHRAJTE NOVÝ iPHONE!

1. Nakupte v OC Futurum Brno* v termínu soutěže za více než 500 Kč.
2. Předložte účtenku na Infostánku v přízemí a získejte kupón na zmrzlinu v CAFÉ D’EIFFEL, nebo MIKIPIKI CAFE.
3. Vyplňte registraci a zapojte se do soutěže o tři chytré telefony iPhone SE.

Kupón na zmrzlinu a registraci do soutěže si můžete vyzvednout po předložení účtenky od pondělí do neděle mezi 10.00 a 18.00. S každou účtenkou se lze zaregistrovat pouze jednou.

Akce trvá od 1. do 31. srpna 2017. Výherce budeme losovat ze všech registrovaných soutěžících. Jména výherců zveřejníme do 10 dnů od ukončení akce.

Osobní údaje: Každý účastník svou účastí v akci potvrzuje, že si přečetl úplná pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastník dále pak poskytnutím svých kontaktních údajů dává, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas provozovateli a organizátorovi akce se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci této akce, k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastník dále potvrzuje, že byl provozovatelem a organizátorem coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Účastí v akci rovněž účastník souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese provozovatele a organizátora.

Další ustanovení: Pořadatel této marketingové akce neodpovídá za špatnou interpretaci těchto pravidel a za komunikaci výtažku těchto pravidel jak v tištěné, tak mluvené podobě, popř. na propagačních či jiných materiálech vytvořených v souvislosti s touto akcí. Účast na akci je dobrovolná a každý účastník účastí v akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník akce bude vyloučen v případě, že provozovatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není čestné. Provozovatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv změnit, nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na www.futurumbrno.cz. Na výhry není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze. V případě, že účastník akce v průběhu akce poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla akce, jeho účast v akci končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany provozovatele. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci organizátora akce: Euro Mall Brno Real Estate s.r.o. ani zaměstnanci ze strany nájemců obchodního centra Futurum Brno.

*Akce se vztahuje na všechny jednotky v OC Futurum Brno, kromě následujících: Hypermarket TESCO, Levné knihy a směnárna.

Kompletní pravidla soutěže ke stažení zde.